Privacyverklaring

UitHuisPakket, gevestigd aan Ideweersterweg 10  9937 TM  MEEDHUIZEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring:
Contactgegevens:
UitHuisPakket
Ideweersterweg 10
9937 TM  MEEDHUIZEN
+31 596 533007
info@uithuispakket.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken
UitHuisPakket verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
-      Personalia
-      Geslacht
-      Adresgegevens
-      Telefoonnummer
-      E-mailadres
-      IP adres
-      KvK nummer
-      BTW nummer
-      Bankrekeningnummer
-      Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
UitHuisPakket verwerkt, als gevolg van bijvoorbeeld een opgegeven e-mail adres, een enkele keer de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
-      godsdienst of levensovertuiging
-      politieke voorkeur 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
UitHuisPakket verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-      Het op uw verzoek toezenden van informatie
-      Het afhandelen van uw betaling
-      Verzenden van onze nieuwsbrief en/of mailing
-      U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
-      U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
-      Om goederen en diensten bij u af te leveren
-      Het voorkomen van oplichting
-      UitHuisPakket verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
-      Het verkrijgen van beoordelingen

Geautomatiseerde besluitvorming
UitHuisPakket neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van UitHuisPakket) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
UitHuisPakket bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

Bij orders

Bewaartermijn

Reden

Personalia

7-8 jaar na laatste contact

Wettelijke bewaartermijn

Geslacht

7-8 jaar na laatste contact

Wettelijke bewaartermijn

Adresgegevens

7-8 jaar na laatste contact

Wettelijke bewaartermijn

Telefoonnummer

7-8 jaar na laatste contact

Wettelijke bewaartermijn

E-mail adres

7-8 jaar na laatste contact

Wettelijke bewaartermijn

IP adres

7-8 jaar na laatste contact

Wettelijke bewaartermijn

KvK nummer

7-8 jaar na laatste contact

Wettelijke bewaartermijn

BTW nummer

7-8 jaar na laatste contact

Wettelijke bewaartermijn

 

tbv nieuwsbrief

Bewaartermijn

Reden

E-mail adres

Maximaal 3 weken na afmelden

Verwerkingstijd

 

 

 

Bij aanvragen

Bewaartermijn

Reden

 

Personalia

7-8 jaar na laatste contact

Wettelijke bewaartermijn

 

Geslacht

7-8 jaar na laatste contact

Wettelijke bewaartermijn

 

Adresgegevens

7-8 jaar na laatste contact

Wettelijke bewaartermijn

 

Telefoonnummer

7-8 jaar na laatste contact

Wettelijke bewaartermijn

 

E-mail adres

7-8 jaar na laatste contact

Wettelijke bewaartermijn

 

IP adres

7-8 jaar na laatste contact

Wettelijke bewaartermijn

 

KvK nummer

7-8 jaar na laatste contact

Wettelijke bewaartermijn

 

BTW nummer

7-8 jaar na laatste contact

Wettelijke bewaartermijn

 

 

 Delen van persoonsgegevens met derden

UitHuisPakket verkoopt uw gegevens niet aan derden.
Als u een bestelling plaatst via onze website worden gegevens aan onderstaande partijen verstrekt:
Santu / GlobeCharge      :voor het registreren van uw orders / bestelhistorie
Pay.nl                                :voor het afhandelen van betalingen
AfterPay                           :voor het afhandelen van betalingen       
FeedbackCompany        :voor het versturen van een beoordelingsverzoek
DHL, PostNL en Bpost   :voor het leveren van de bestelling

Met de bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. UitHuisPakket blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Opslag gegevens
Er worden door ons gegevens opgeslagen op servers binnen de EU en bij Amerikaanse bedrijven die gecertificeerd zijn bij ‘EU-U.S. Privacy Shield’.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
UitHuisPakket gebruikt geen cookies die die inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen en niet afgerekende winkelmandje. Ook kunnen wij hiermee de werking onze website verbeteren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij maken gebruik van Google Analytics.
Hierbij zijn de volgende acties ondernomen:
-      wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
-      het laatste octet (laatste cijfers) van het IP-adres is gemaskeerd, waardoor u anoniem blijft;
-      wij hebben 'gegevens delen' uitgezet;
-      wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies;
-      na 14 maanden worden de verzamelde gegevens automatisch gewist.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door UitHuisPakket en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens mailen naar info@UitHuisPakket.nl of sturen naar Ideweersterweg 10, 9937 TM  MEEDHUIZEN.

 Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

UitHuisPakket wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
UitHuisPakket neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@UitHuisPakket.nl