Disclaimer

De op de site getoonde informatie wordt door UitHuisPakket met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. UitHuisPakket verstrekt door middel van deze site louter informatie over producten en diensten die door UitHuisPakket worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, inzake de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang toe wordt geboden. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site wordt door UitHuisPakket uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website.

 

E-mail Disclaimer
De informatie, verzonden per e-mail, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerd(en). Gebruik van deze informatie door anderen, alsmede openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en verstrekking ervan is zonder toestemming van UitHuisPakket niet toegestaan.

Indien de ontvanger van de e-mail niet de bedoelde persoon of organisatie is verzoeken wij u de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren.

UitHuisPakket staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail bericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan en aanvaardt geen aansprakelijkheid hiervoor.